Genderdiversiteit en welbevinden in jeugdwerk

In deze studie voor het Departement Cultuur Jeugd en Media van de Vlaamse overheid onderzoeken we hoe het jeugdwerk omgaat met gender en seksuele diversiteit, en hoe dit een impact heeft op het welbevinden van LGBTQIA+ jongeren. De komende maanden duikt ons team in de leefwereld van jongeren om van hen te leren wat jeugdwerk en vrije tijd betekent in hun leven. Samen met actoren uit het jeugdwerk zoeken we tevens hoe de sector kan ingrijpen, wat al werkt, en wat beter kan. Om zoveel als mogelijk jongeren zelf te betrekken in het onderzoeks-process, doen we beroep op LGBTQIA+ jongeren voor een groepsinterview in hun eigen vriendenkring (of individueel), en op student-onderzoekers die in hun eigen vrijetijdsomgeving observaties doen rond hetero- en gender-normen. Wil jij graag meewerken of wil je meer informatie? Neem dan
contact op met ons.

Oproepen voor medewerkers, vrij te verspreiden:
Oproep Focusgroepen
Oproep Onderzoekers